Öğrenme Güçlüğü ve Disleksi

PaylaşPaylaşPaylaşPaylaşPaylaşPaylaş
Öğrenme Güçlüğü ve Disleksi

Öğrenme süreci 3 aşamada gerçekleşir.

Giriş: Duyular aracılığıyla bilginin beyne ulaşması
 
İşleme: Beyne ulaşan bilginin algılanması, organize edilmesi, depolanması. Yani bilginin işlemlenmesi
 
Çıkış: İşlemden geçen bilginin beyin tarafından ilgili organa aktarılması. (dil-konuşma, davranış, iletişim vb. gibi)
 
Öğrenme güçlükleri, beynin duyu organları aracılığıyla aldığı bilgileri işlemleme aşamasında yaşadığı aksaklıklar sonucu oluşur. Beyin gelen bilgiyi doğru bir şekilde işlemleyemezse dili anlama ya da kullanmada, okuma ve yazmada, konuşma, matematik işlemi yapma becerilerinde zorluklar yaşanır. Dolayısıyla yaşanan bu zorluklar çocukların akademik, davranışsal ve sosyal becerilerini etkiler.
 
Beyin yaşam boyunca kendini yenileyebilen bir organdır. Her yaşta değişebilir, gelişir ve güçlenir. Beynin kendini yenileyebilme özelliğine ‘beyin plastisitesi’ denir. Beyin plastisite araştırmalarına dayanarak geliştirilen SCAMPER  Tekniği , beynin duyular aracılığıyla aldığı bilgileri daha etkin ve hızlı bir şekilde işlemlenmesini sağlayarak, iki yarıküre arasındaki iletişimi güçlendirir, çocukların öğrenme becerilerinin artmasına yardımcı olur.
 

Özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların zekası ile ilgili herhangi bir problem yoktur. Problem yazma ve okuma becerilerinde yaşanan hız yavaşlığıdır. Disleksi eğitimi kurumumuz ve kadromuz sayesinde bu sıkıntı ile karşılaşan çocuklar bu durumu kolaylıkla atlatabilir. Ve atlatmanın yolunu bulabilir. En çok erken yaşlarda özellikle ilkokul çağlarında daha çok tanısı konur.

Disleksi Eğitimi Veren Kurumların Özellikleri Ne Olmalı

  • Okuma ve yazma becerisinde görülen yavaşlık durumu için disleksi eğitimi veren kurumlar hızlı okuma teknikleri geliştirmeli ve başvuranlar için bu teknikleri kolay öğrenilebilir hale getirmelidir.

 

  • Disleksi eğitimi veren kurumumuz sadece eğitimsel yönden değil bireyi psikolojik ve beslenme yönünden de ele almaktadır. Özellikle erken çocukluk döneminde olanlar için bu özel öğrenme güçlüğü durumu yaşıtları arasında çocuğun kendisini kötü hissetmesine neden olabilir. Bu durumda çocuğun psikolojik olarak desteklenmesi unutulmamalıdır. Uzmanlar, sadece sınav dönemlerinde değil, anne karnından başlayarak, çocukluk çağı boyunca beslenmenin beyin gelişimi üzerinde direkt etkisi bulunduğunu hatırlatıyor. Beslenmenin bilişsel gelişim üzerindeki etkisini inceleyen araştırmaların büyük çoğunluğu, 2 yaşından küçük çocuklar üzerinde odaklanmaktadır. Yine de bu, 2 yaşına gelindiğinde beynin tüm alanlarının tam geliştiği anlamına gelmiyor. Beynin bazı alanlarında gelişim çocukluk, ergenlik ve erişkin dönemde de sürüyor. Ancak gelişimdeki ani yükselişler 7-9 yaş arasıyla, 10’lu yaşların ortasında gerçekleşiyor. Bu süreç özellikle beynin, planlama, strateji geliştirme, sorunları çözerken hipotezleri test etme, ilgi odaklama, uygun olmayan uyaranları baskılama ve bellek karşılaştırma gibi yönetsel aktivitelerinin gelişimi açısından önemli. Kurumumuzda Diyetisyen eşliğinde ücretsiz diyet proğramı uygulanmaktadır.

 

  • Disleksi tanısı almış kişilere kurum tarafından zeka geriliği tanısı almış olarak değil aksine normal hatta üstün zekalı olabileceği unutulmadan eğitim programı hazırlanmalıdır.

 

  • Kurum olarak biliyoruz ki disleksi tanısı almış çocuklar iyi bir eğitim programı ile kendi yaşıtlarını yakalayabilecekleri gibi onları geçme fırsatını bile yakalayabilirler. Toplum önünde kendilerini doğru ve anlaşılır ifade edebilirler. Bu eğitimler konusunda iddialıyız.

 Disleksi Eğitimi İçin Doğru Adres

Disleksi eğitimi  bizim kurumumuzun uzun yıllardır tecrübesini kullanarak verdiği kurslardandır. Hem kursiyerlerimizi hem de anne babalarımızı eğitim sonunda mutlu görmek bizim en büyük başarımız. Disleksi eğitimi veren yerler arasında en iyisi olmak için çalıştığımızı söylebilir ve bu alanda iddiamızı sürdürebiliriz.

Bu iş için gerekli olan alanına hakim kadromuz ekip ruhu ile işini severek ve her gün farklı bilgiler öğrenerek sürdürmektedir.

 

Scamper Yöntemi
Scamper Yöntemi
SCAMPER kolay, eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir. Çocuklara farklı düşünme, hayal kurma ve sezgilerini kullanarak özgün ürünler ortaya koyma şansı verir.
 
SCAMPER yaratıcı düşünmenin geliştirilmesinde kullanılan uygulanması kolay, eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir. Çocuklara farklı düşünme, hayal kurma ve sezgilerini kullanarak özgün ürünler ortaya koyma şansı verir.
 
SCAMPER tek bir nesneye yöneltilen düşünme yöntemi serisidir. Bunun için tek bir nesne seçilir ve beyin fırtınası yoluyla bu nesne değiştirilip geliştirilir. Bunun dışında öykü, masal ya da şiirlerde kullanılabilir. Bunu yapmak için çocuğa sorular sorulur. Sorular çocuğun daha önce alışık olmadığı bir şekilde onun düşünmesini sağlar. Bu sorular bir anlamda farklı düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik itici bir güçtür. Çocukların düşüncelerini geliştirip onların keşif yapmasını cesaretlendirir
Bu Sayfa 4701 kez ziyaret edilmiştir.
Tarih : 18 Ağustos 2020
8 10
© Mavi Yıldızlar / 2020 tüm hakları saklıdır.