Ergoterapi

Ergoterapi anlamlı, motive edici, keyifli aktivitelerle çocukların günlük yaşam aktivitelerinde kullandıkları becerileri ve akademik becerilerini arttırmayı hedefleyen kişi merkezli bir sağlık mesleğidir.

Bir çocuğun hayattaki rolü, diğer çocuklarla oynamak ve etkileşim kurmaktır. Ergoterapistler, bir çocuğun oyun oynama, okul performansı ve günlük yaşam aktiviteleri için mevcut becerilerini değerlendirir ve onları bu yaş grubu için gelişimsel olarak uygun olanlarla karşılaştırır. Ergoterapistler, çocukların duyusal, sosyal, davranışsal, motor problemlerini ele alırlar. Ayrıca holistik bir bakış açısıyla çocuğun etkileşimde olduğu tüm alanlarda toplumsal katılımını artırmak ve entegrasyonunu sağlamak için fiziksel, çevresel, kültürel ve kurumsal faktörler değerlendirerek müdahele planı oluşturulmaktadır.

Ergoterapi Ünitesinde;

  • Özgül Öğrenme Güçlüğü,
  • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu,
  • Mental motor retardasyon,
  • Yazı yazma ve ince motor beceri sorunları,
  • Yaygın Gelişimsel Bozukluk,
  • Gelişimsel koordinasyon bozuklukları ve
  • Farklı tanı gruplarında olup günlük yaşam aktiviteleri ve sosyal/akademik katılımda problemi olan tüm çocuklar standardize testlerle değerlendirilmekte ve çocuğun geliştirilmesi gereken becerilerine yönelik bir müdahele planı oluşturulmaktadır.

Bir cevap yazın