Zihinsel Gelişim Geriliği

AKADEMİK DESTEK
Akademik destek çerçevesinde okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrencilere, okul başarılarının yükselmesi amacıyla, okuma – yazma , türkçe , matematik, ingilizce becerilerini destekleyici çalışmalar yapılır, E-KPSS memurluk sınavına hazırlık eğitimleri verilir. Ayrıca öğrencinin gereksinimleri doğrultusunda İşitme, Konuşma , Dil Gelişimi ve Psiko – Sosyal gelişimini tamamlayıcı eğitimler verilir. Akademik destek , bireysel eğitim seansları ile gerçekleştirilmektedir.

    BİREYSEL EĞİTİM PROĞRAMI :

Bireysel Eğitim Proğramları , akademik destek içermesinin yanı sıra , özel eğitim gereksinimi olan çocukların, temel yaşam becerilerini ve okul başarılarını artırarak , bağımsız birer birey olmalarını hedeflemektedir. Bireysel eğitim seansları 45 dakika sürmektedir.

Bireysel Eğitim Programında uygulanan çalışmalar:

  • Akademik becerilere, hazırlık çalışmaları
  • Kavram Çalışmaları
  • Okuma – Yazma Çalışmaları
  • Matematik Çalışmaları
  • Türkçe-Sosyal  Bilgiler
  • Dil ve Konuşma Becerileri
  • Öz Bakım Becerileri
  • Davranış Sağaltımı Çalışmaları
  • Dikkat Artırıcı Beceriler

GRUP EĞİTİM PROGRAMI :
          Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından verilen, eğitsel değerlendirme raporunda , grup eğitimi almaya hak kazanan bireylere uygulanan eğitimdir. Grup eğitimine katılan çocuklarımızın fiziksel – zihinsel gelişim düzeylerinin uygunluğu dikkate alınır ve gruplar en fazla 6 çocuktan oluşur.

Grup Eğitim Proğramlarında Uygulanan Çalışmalar:

• Kavram Çalışmaları
• El kaslarını güçlendirmeye yönelik , el sanatları çalışmaları
• Sosyal Yaşam Becerilerini kazandırma çalışmaları
• Görsel sanat terapisi
• Müzik terapisi
• Yaratıcı Drama ; Kültür – Sanat etkinlikleri.

Bir cevap yazın