Öğrenme Güçlüğü Okul Destek Programı

Öğrenme süreci 3 aşamada gerçekleşir.

  • Giriş: Duyular aracılığıyla bilginin beyne ulaşması
  • İşleme: Beyne ulaşan bilginin algılanması, organize edilmesi, depolanması. Yani bilginin işlemlenmesi
  • Çıkış: İşlemden geçen bilginin beyin tarafından ilgili organa aktarılması. (dil-konuşma, davranış, iletişim vb. gibi)

  Öğrenme güçlükleri, beynin duyu organları aracılığıyla aldığı bilgileri işlemleme aşamasında yaşadığı aksaklıklar sonucu oluşur. Beyin gelen bilgiyi doğru bir şekilde işlemleyemezse dili anlama ya da kullanmada, okuma ve yazmada, konuşma, matematik işlemi yapma becerilerinde zorluklar yaşanır. Dolayısıyla yaşanan bu zorluklar çocukların akademik, davranışsal ve sosyal becerilerini etkiler.

Beyin yaşam boyunca kendini yenileyebilen bir organdır. Her yaşta değişebilir, gelişir ve güçlenir. Beynin kendini yenileyebilme özelliğine ‘beyin plastisitesi’ denir. Beyin plastisite araştırmalarına dayanarak geliştirilen SCAMPER  Tekniği , beynin duyular aracılığıyla aldığı bilgileri daha etkin ve hızlı bir şekilde işlemlenmesini sağlayarak, iki yarıküre arasındaki iletişimi güçlendirir, çocukların öğrenme becerilerinin artmasına yardımcı olur.

SCAMPER kolay, eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir. Çocuklara farklı düşünme, hayal kurma ve sezgilerini kullanarak özgün ürünler ortaya koyma şansı verir.

SCAMPER yaratıcı düşünmenin geliştirilmesinde kullanılan uygulanması kolay, eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir. Çocuklara farklı düşünme, hayal kurma ve sezgilerini kullanarak özgün ürünler ortaya koyma şansı verir.

SCAMPER tek bir nesneye yöneltilen düşünme yöntemi serisidir. Bunun için tek bir nesne seçilir ve beyin fırtınası yoluyla bu nesne değiştirilip geliştirilir. Bunun dışında öykü, masal ya da şiirlerde kullanılabilir. Bunu yapmak için çocuğa sorular sorulur. Sorular çocuğun daha önce alışık olmadığı bir şekilde onun düşünmesini sağlar. Bu sorular bir anlamda farklı düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik itici bir güçtür. Çocukların düşüncelerini geliştirip onların keşif yapmasını cesaretlendirir

Bir cevap yazın